YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giun đất 

  • A. Phân tính
  • B. Lưỡng tính
  • C. Vô tính 
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giun đất cơ thể lưỡng tính.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF