YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giun đất sống 

  • A. Tự do
  • B. Kí sinh
  • C. Có giai đoạn tự do, có giai đoạn kí sinh 
  • D. Sống bám

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giun đất sống tự do trong môi trường đất ẩm, chúng ăn vụn thực vật và mùn đất.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF