YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các bước di chuyển:

  1. Giun chuẩn bị bò

  2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.

  3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn

  4. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

  Các bước di chuyển của giun đất theo thứ tự nào?

  • A. 1-3-2-4
  • B. 1-4-2-3
  • C. 3-2-4-1 
  • D. 2-3-1-4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các bước di chuyển của giun đất:

  • Giun chuẩn bị bò
  • Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi
  • Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước
  • Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON