YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vật chủ trung gian của sán lá gan là

  • A. Lợn
  • B. Gà, vịt
  • C. Ốc ruộng
  • D. Trâu, bò

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật chủ trung gian của sán lá gan là ốc ruộng.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF