YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình dạng của sán lông là 

  • A. hình trụ tròn
  • B. hình sợi dài
  • C. hình lá 
  • D. hình dù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể sán lá gan hình lá, dẹp, dài 2 – 5 cm, màu đỏ máu.

  ⇒ Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON