YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình dạng của sán lông là 

  • A. hình trụ tròn
  • B. hình sợi dài
  • C. hình lá 
  • D. hình dù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể sán lá gan hình lá, dẹp, dài 2 – 5 cm, màu đỏ máu.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON