YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau

  Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng …(1)… và sau đó ấu trùng kí sinh trong …(2)…, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng …(3)…, loại ấu trùng này rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh và biến đổi trở thành …(4)…. Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan. 

  • A. (1) : có đuôi ; (2) : cá ; (3) : có lông bơi ; (4) : trứng sán
  • B. (1) : có đuôi ; (2) : ốc ; (3) : có lông bơi ; (4) : kén sán
  • C. (1) : có lông bơi ; (2) : ốc ; (3) : có đuôi ; (4) : kén sán 
  • D. (1) : có lông bơi ; (2) : cá ; (3) : có đuôi ; (4) : trứng sán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (1) : có lông bơi ; (2) : ốc ; (3) : có đuôi ; (4) : kén sán là các từ cần điền.

  ⇒ Đáp án: C

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124958

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON