YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về sán lá gan là đúng? 

  • A. Thích nghi với lối sống bơi lội tự do
  • B. Cơ thể đối xứng tỏa tròn
  • C. Sán lá gan không có giác bám 
  • D. Sán lá gan có cơ quan sinh dục lưỡng tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sán lá gan có cơ quan sinh dục lưỡng tính.

  Cơ quan sinh dục gồm: cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái với tuyến noãn hoàng.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF