YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về sán lá gan là đúng? 

  • A. Thích nghi với lối sống bơi lội tự do
  • B. Cơ thể đối xứng tỏa tròn
  • C. Sán lá gan không có giác bám 
  • D. Sán lá gan có cơ quan sinh dục lưỡng tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sán lá gan có cơ quan sinh dục lưỡng tính.

  Cơ quan sinh dục gồm: cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái với tuyến noãn hoàng.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON