YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lông? 

  • A. Có lông bơi
  • B. Có giác bám
  • C. Mắt tiêu giảm 
  • D. Sống kí sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sán lông thích nghi với đời sống tự do nên lông bơi giúp sán lông di chuyển các đặc điểm còn lại thuộc về sán lá gan với các đặc điểm phù hợp với đời sống kí sinh.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124955

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON