• Câu hỏi:

  Ưu điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là:

  • A. Ứng dụng có hiệu quả trên tất cả các đối tượng vật nuôi, cây trồng
  • B. Nhanh tạo ra kết quả và kết quả luôn ổn định
  • C. Đơn giản, dễ làm, ít tốn kém, có thể áp dụng rộng rãi
  • D. Chỉ áp dụng một lần trên mọi đối tượng sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC