• Câu hỏi:

  Dưới đây là các bước cơ bản trong chọn giống lúa của một số nông dân:

  Gieo trồng giống khởi đầu.

  Chọn những cây ưu tú để làm giống cho vụ sau.

  Hạt của mỗi cây được gieo trồng riêng thành từng dòng.

  So sánh năng suất, chất lượng của các dòng với nhau, so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để chọn ra dòng tốt nhất.

  Các thao tác nêu trên là của phương pháp chọn lọc nào dưới đây?

  • A. Chọn lọc cá thể
  • B. Chọn lọc hàng loạt một lần
  • C. Chọn lọc hàng loạt hai lần
  • D.  Chọn lọc hàng loạt nhiều lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC