ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tùy chọn nào sau đây liệt kê một cách chính xác nhất các chuỗi sự kiện trong dịch mã?

  • A. Nhận biết codon → chuyển vị trí → hình thành liên kết peptit → chấm dứt
  • B. Hình thành liên kết peptit → nhận biết codon → chuyển vị trí → chấm dứt
  • C. Nhận biết codon → hình thành liên kết peptit → chuyển vị trí → chấm dứt
  • D. Nhận biết codon → hình thành liên kết peptit → chấm dứt → chuyển vị trí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25185

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON