ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một Operon có các trình tự nucleotit được đặt tên Q , R, S, T, U. Dưới đây là các đột biến mất đoạn và hậu quả xảy ra ở các trình tự. Trong các nhận xét dưới đây nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

  1. Vùng S và T là vùng có liên quan đến các gen điều hòa và vùng vận hành O

  2. Vùng Q có thể liên quan đến vùng khởi động

  3. Đoạn U là vùng liên quan tới vùng vận hành

  4. Đoạn R, U chắc chắn liên quan đến gen điều hòa

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  1. Vùng S, T gen luôn biểu gen, chứng tỏ quá trình phiên mã luôn xảy ra, nên Vùng S và T là vùng có liên quan đến các gen điều hòa và vùng vận hành O là chính xác vì mất vùng này gen luôn phiên mã

  2. Vùng Q có thể liên quan đến vùng khởi động, khi mất đoạn Q gen không hoạt động, là đúng vì vùng khởi động P là nơi gắn enzim ARN pol

  3. Đoạn U là vùng liên quan tới vùng vận hành, gen vẫn hoạt động bình thường là sai

  4. Đoạn R, U chắc chắn liên quan đến gen điều hòa mà gen vẫn hoạt động bình thường là sai

  Có 2 đáp án đúng là 1 và 2

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25220

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF