ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

  Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III. 14 - III. 15 là

  • A. 4/9.
  • B. 7/15
  • C. 29/30.
  • D. 3/5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy ước: A: bình thường, a: bị bệnh, I1 và I2 đều có kiểu gen Aa

  II7 có kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a

  II8 bình thường nhưng luôn nhận giao tử a từ bố I4 nên II8 chắc chắn có kiểu gen Aa giảm phân cho 1/2A : 1/2a

  II7 x II8: (2/3A : 1/3a) x (1/2A : 1/2a), III14 bình thường có kiểu gen: 2/5AA : 3/5Aa giảm phân cho 7/10A : 3/10a

  III16 bị bệnh chứng tỏ II10, II11 đều có kiểu gen Aa, III15 có kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a

  III14 x III15: (7/10A : 3/10a) x (2/3A : 1/3a)

  Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 – III.15 là: 7/10A . 2/3A = 7/15

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25224

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON