ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi một phân tử ADN được sao chép để tạo ra hai phân tử ADN mới chứa

  • A. không có ADN mẹ.
  • B. 25% của ADN mẹ.
  • C. 50% của ADN mẹ.
  • D. 75% của ADN mẹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo nguyên tắc bán bảo toàn mỗi sợi ADN con có một mạch mới và một mạch cũ của mẹ

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON