YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

  • A. 1 trứng và 3 thể cực
  • B. 4 trứng
  • C. 3 trứng và 1 thể cực
  • D. 4 thể cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được 1 trứng và 3 thể cực.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9919

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON