YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể, NST giới tính có chức năng:

  • A. Qui định tính trạng sinh vật
  • B. Qui định đặc điểm di truyền
  • C. Qui định giới tính sinh vật 
  • D. Qui định sự sinh trưởng của sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong cơ thể, NST giới tính có chức năng qui định giới tính sinh vật.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON