YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giao tử là:

  • A. Tế bào dinh dục đơn bội 
  • B. Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín
  • C. Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử
  • D. Cả A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giao tử là:

  • Tế bào dinh dục đơn bội 
  • Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín
  • Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA