YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

  • A. Nguyên phân 
  • B. Giảm phân
  • C. Thụ tinh
  • D. Nguyên phân và giảm phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là thực hiện quá trình nguyên phân.

  ⇒ Đáp án: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>