YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giả sử có 1 tinh bào bậc 1 chứa 2 cặp NST tương đồng Aa và Bb giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng:

  • A. 1 loại tinh trùng
  • B. 4 loại tinh trùng
  • C. 2 loại tinh trùng
  • D. 8 loại tinh trùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho hai loại tinh trùng: AB và ab hoặc Ab và aB vì sự phân li độc lập và tổ hợp tự do khi kết thúc giảm phân thì một tinh bào bậc 1 chỉ có một trong hai khả năng tổ hợp NST kép: (AA) (BB), (aa) (bb) hoặc (AA) (bb), (aa) (BB).

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA