• Câu hỏi:

  Trước tình thế sa lầy và thất bại của Pháp ở Đông Dương, Mĩ đã:

  • A. bắt đầu can thiệp vào chiến tranh Đông Dương.
  • B. chuẩn bị can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
  • C. can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương.
  • D. rút ra khỏi chiến tranh Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC