AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?

  • A. Thực hiện gộp nhóm
  • B. Liên kết giữa các bảng
  • C. Chọn các trường muốn hiển thị ở hàng Show
  • D. Nhập các điều kiện vào lưới QBE

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>