AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thực hiện mẫu hỏi cũng đóng vai trò như:

  • A. Một bảng
  • B. Một biểu mẫu
  • C. Một báo cáo
  • D. Một mẫu hỏi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>