YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để xem hay sửa đổi thiết kế của mẫu hỏi, trước tiên ta chọn mẫu hỏi rồi nháy nút:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.  hoặc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   hoặc 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF