YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để xem hay sửa đổi thiết kế của mẫu hỏi, trước tiên ta chọn mẫu hỏi rồi nháy nút:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.  hoặc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   hoặc 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON