YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trùng sốt rét có đặc điểm:

  • A. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi
  • B. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
  • C. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.
  • D. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trùng sốt rét không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON