YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Các động vật nguyên sinh sống kí sinh là:

    • A. trùng biến hình, trùng sốt rét.
    • B. trùng sốt rét, trùng kiết lị.
    • C. trùng giày, trùng kiết lị.
    • D. trùng roi xanh, trùng giày.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: B

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA