YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể muỗi Anophen, trùng sốt rét sinh sản bằng hình thức

  • A. phân đôi.
  • B. sinh sản hữu tính.
  • C. sinh sản sinh dưỡng.
  • D. nảy chồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Giai đoạn sinh sản và phát triển vô tính trong cơ thể người.
  • Giai đoạn sinh sản hữu tính ở muỗi Anopheles truyền bệnh.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA