YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể muỗi Anophen, trùng sốt rét sinh sản bằng hình thức

  • A. phân đôi.
  • B. sinh sản hữu tính.
  • C. sinh sản sinh dưỡng.
  • D. nảy chồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Giai đoạn sinh sản và phát triển vô tính trong cơ thể người.
  • Giai đoạn sinh sản hữu tính ở muỗi Anopheles truyền bệnh.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9655

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF