AMBIENT
 • Câu hỏi:

  So với kích thước của hồng cầu người thì trùng sốt rét có kích thước

  • A. bằng nhau.
  • B. lớn hơn.
  • C. không xác định được.
  • D. nhỏ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>