ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với kích thước của hồng cầu người thì trùng sốt rét có kích thước

  • A. bằng nhau.
  • B. lớn hơn.
  • C. không xác định được.
  • D. nhỏ hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chúng có kích thước nhỏ, không có bộ phận chuyên và không bào, hoạt động dinh dưỡng đều thực hiện qua màng tế bào để có thể kí sinh được trong máu người.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9660

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON