AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trùng sốt rét không thích nghi với kí sinh ở

  • A. tuyến nước bọt của muỗi Anôphen.
  • B. máu người.
  • C. thành ruột người.
  • D. thành ruột của muỗi Anôphen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>