AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thời gian 2s có một điện lượng 1,50C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn. 

  • A. \(0,2A\)
  • B. \(0,25A\)
  • C. \(0,75A\)
  • D. \(0,5A\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Áp dụng công thức tính cường độ dòng điện:

  \(I = \frac{q}{t} = \frac{{1,5}}{2} = 0,75A\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>