AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

  • A. Chỉ là dung dịch muối.
  • B.  Chỉ là dung dịch Axit.
  • C. Chỉ là dung dịch Bazo.
  • D. Một trong các dung dịch kể trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch muối, axit, bazo.

  ⇒ Đáp án D

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>