ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C chuyển qua tiết diện đó trong 30s.

  • A. \(3,{125.10^{16}}\,\)
  • B. \(3,{125.10^{17}}\,\)
  • C. \(3,{125.10^{18}}\,\)
  • D. \(3,{125.10^{19}}\,\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cường độ dòng điện qua dây dẫn :

  \(I = \frac{q}{t}\)  và \(I = ne\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow n = \frac{q}{{et}}\\ = \frac{{15}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.30}}\\ = 3,{125.10^{19}}{\mkern 1mu} (electron) \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE