• Câu hỏi:

  Trong nguồn điện hoá học (pin, acquy) có sự chuyển hoá từ 

  • A. cơ năng thành điện năng  
  • B. nội năng thành điện năng
  • C. hoá năng thành điện năng 
  • D. quan năng thành điện năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC