ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng diện có cường độ 3A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại, Cường dộ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 15 giờ thì phải nạp lại là 

  • A. 45A 
  • B. 5A
  • C. 0,2A   
  • D. 2A
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1