AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pin điện hóa có: 

  • A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất.
  • B. hai cực là hai vật dẫn khác chất.
  • C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện.
  • D. hai cực đều là cách điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pin điện hóa có hai cực là hai vật dẫn khác chất.

  ⇒ Đáp án B. 

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>