AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Suất điện động của một pin là 1,5V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

  • A. \(3J\)
  • B. \(4J\)
  • C. \(5J\)
  • D. \(6J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ta có: 

  Công của lực lạ khi đó là: \(A = \varepsilon . q= 3 J\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>