YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 0,2 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

  • A. \(3A\)
  • B. \(3mA\)
  • C. \(4A\)
  • D. \(4mA\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có: 

  Ta có cường độ dòng điện: 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 11840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA