• Câu hỏi:

  Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 0,2 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

  • A. \(3A\)
  • B. \(3mA\)
  • C. \(4A\)
  • D. \(4mA\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có: 

  Ta có cường độ dòng điện: 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC