• Câu hỏi:

  Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

  • A. Culông (C).
  • B.  Vôn (V).
  • C. Hec (Hz).
  • D. Ampe (A).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Suất điện động được đo bằng đơn vị :Vôn (v).

  ⇒ Đáp án B

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC