AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất 800 chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 20%. Vì vậy đã sản xuất được 945 chi tiết máy. Vậy trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được:

   

  • A. \(600;400\)
  • B. \(400;600\)
  • C. \(300;500\)
  • D. \(500;300\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi số chi tiết máy hai tổ sản xuất lần lượt là \(x,y(x,y>0)\)

  Theo đề, ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} x+y=800\\ x+0,15x+y+0,2y=945 \end{matrix}\right.\)

  Giải hệ, ta tìm được \(\left\{\begin{matrix} x=300\\ y=500 \end{matrix}\right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>