MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hai vòi nước chảy chung vào một bể thì sau \(4\frac{4}{5}\) giờ thì đầy bể. Mỗi giờ, lượng nước vòi I chảy bằng \(\frac{3}{2}\) lượng nước ở vòi II. Vậy mỗi vòi chảy riêng thì bao lâu đầy bể?

   

  • A. Vòi I là 8h, vòi II là 12 giờ
  • B. Vòi I là 12h, vòi II là 8 giờ
  • C. Vòi I là 12h, vòi II là 16 giờ
  • D. Vòi I là 16h, vòi II là 12 giờ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi thời gian của từng vòi chảy riêng lần lượt là \(x;y(x,y>4,8)\).

  Mỗi giờ, vòi I và II chảy được lượng nước tương ứng là \(\frac{1}{x};\frac{1}{y}\)

  Theo đề, ta có hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{5}{24}\\ \frac{1}{x}=\frac{3}{2}.\frac{1}{y} \end{matrix}\right.\)

  Giải hệ, ta nhận được \(x=8;y=12\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1964

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA