AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3 và tích hai chữ số đó lớn hơn tổng hai chữ số là 17.

   

  • A. \(36\)
  • B. \(47\)
  • C. \(58\)
  • D. \(69\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số cần tìm là \(\bar{ab};(a;b\epsilon \mathbb{N})\)

  Theo đề, ta có hệ sau \(\left\{\begin{matrix} b-a=3\\ ab=17+a+b \end{matrix}\right.\)

  giải hệ phương trình, ta nhận được \(a=4;b=7\)

  Vậy số cần tìm là 47

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>