YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong tế bào. ATP có những vai trò nào sau đây?

  I. Nguyên liệu để tổng hợp ncn axit nuclêic.

  II. Nguyên liệu để tế bào tổng hợp tất cả các chất

  III. Cung cấp năng lượng cho tế bào.

  IV. Xúc tác cho quá trình tổng hợp các chất. 

  • A. I, II.
  • B. I, III.
  • C. I, III, IV.    
  • D. I, II, III, IV.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phân tử ATP là nguyên liệu để tổng họp nên axit nuclêic I. và cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động III.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1