YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Qua quang hợp tạo chất đường, cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây?

  • A. Từ hoá năng sang quang năng 
  • B. Từ hoá năng sang quang năng 
  • C. Từ quang năng sang hoá năng
  • D. Từ hoá năng sang nhiệt năng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Qua quang hợp tạo chất đường, cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng từ quang năng sang hoá năng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON