YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năng lượng trong ATP là dạng năng lượng: 

  • A. Hoạt năng.
  • B. Cơ năng. 
  • C. Hoá năng. 
  • D. Động năng.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năng lượng trong ATP là hóa năng, tồn tại trong các liên kết hóa học, dó là các liên kểt cao năng.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1