RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Phân tử ATP dược cấụ tạo bởi những thành phần nào sau đây?

  I. Bazơ Ađênin.                                  II. Đường ribôzơ.

  III. Đường glucôzơ.                           IV. Ba phân tử H3PO4.

  V. Hai phân tử H3PO4.                      VI. Một phân tử H3PO4

  • A. I, II, IV.  
  • B. I,III, IV. 
  • C. I, II, V. 
  • D. I, II, VI.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân từ ATP được cấu tạo gồm 3 thành phần + 1 phân từ bazo nitơ Ađênin.

  + 1 phân tử đường Ribôzơ.

  + 3 nhỏm phôtphat: 2 nhóm photphat sau liên kết bằng 2 liên kết cao năng.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139867

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)