RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Những phân tử nào sau đây mang liên kết cao năng?

  I. ATP.                II.ADP.                     III. AMP.                   IV. N2

  • A. I,II.
  • B. I, III.
  • C. I, II, III.
  • D. I, II, III, IV.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Năng lượng trong ATP được giải phóng khi các liên kết cao năng bị cát đứt.
  • AMP có một nhóm photphat nhưng không chứa liên kết cao năng vì liên kết P-C là liên kết bền vũng.
  • Liên kết trong N2 là loại liên kết bền vừng, khó bị đứt gãy nên không phải là liên kết cao năng.
  RANDOM

Mã câu hỏi: 139872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)