RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chuyển hoá vật chất trong tế bào, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A.
   1. Trong quá trình chuyên hóa vật chất, các chất được di chuvên từ vị trí này sang vị trí khác trong tế bào.
  • B. huyển hóa vật chất là quá trình biến đồi năng lượng từ dạng này sang dạng khác
  • C. Chuyên hóa vật chất là quá trình quang hợp và hô hẩp xảy ra trong tế bào. 
  • D. Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chuyền hoá vật chất là sự biến đổi các chất từ dạng này sang dạng khác. Trong tể bào, quá trình này được thực hiện thông qua các phản ứng sinh hóa. Ví dụ: quá trình chuyển hóa gluco thành axit pvruvic là một quá trình chuyển hóa vật chất, trong đó được thực hiện bởi các phán ứng hóa học, nhờ sự xúc tác của enzym.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 139873

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)