ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong sự nghiệp CNH-HĐH thanh niên giữ vai trò?

  • A. Lực lượng nòng cốt.
  • B. Lực lượng quyết định.
  • C. Lực lượng tinh nhuệ.
  • D. Lực lượng chủ yếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong sự nghiệp CNH-HĐH thanh niên giữ vai trò là lực lượng chủ yếu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON