YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm của thanh niên

  • A.  Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế 
  • B. Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện
  • C. Học tập vì quyền lợi của bản thân
  • D. Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và nhà trường tổ chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nỗ lực học tập, rèn luyện toàn diện là việc làm biểu hiện trách nhiệm của thanh niên.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA