ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự quan trọng trong thay đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ?

  • A. Làm thay đổi nền kinh tế đất nước
  • B. B. Sản xuất trì trệ
  • C. Doanh thu hàng hóa cao
  • D. Cả A, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sự quan trọng trong thay đổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay là doanh thu hàng hóa cao.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON