AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện thiếu trách nhiệm của thanh niên

  • A. Dồn hết sức lực vào việc học tập.
  • B. Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra
  • C. Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội
  • D. Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>